23 Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Szachach Aktywnych P30 w ZSZ w Trzebini. Zakończenie Turnieju

Wróć