Przekazanie Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP Myślachowice. Część II

Wróć