Przekazanie Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP Myślachowice. Część I

Wróć