Otwarcie Sali Gimnastycznej w Myślachowicach.Poświęcenie, Ślubowanie Część Artystyczna i Sportowa

Wróć