Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących na I Sesji Rady Miasta Trzebini.

Wróć